Teknisk vakt tlf 94170515

Naustdal kommune har kommunal-teknisk vaktordning utover ordinær arbeidstid.

Ordninga gjeld hendingar på vass- og avlaupsforsyninga og spesielle forhold ved kommunale bygg og anna infrastruktur.

 

Friisretten i Nausta, Naustdalsfossen. - Klikk for stort bilete

Seksjonsleiar teknisk drift og forvaltning
  • Tlf: 57816126
  • Mob: 45879046
  • E-post: