Skjenkeløyve

Dersom du ønskjer å selje eller skjenke alkohol, må du først søkje om sals- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal seljast eller skjenkast, som kan gi slike løyve.

Serverings- og skjenkeløyve

Dei som driv ein serveringsstad der det vert servert alkohol må ha eit serverings- og skjenkeløyve. Vanlegvis gjeld skjenkeløyve for ein kommunestyreperiode, det vil seie 4 år.

Alle eksisterande skjenkestader i kommunen må søkje på nytt kvart fjerde år om skjenkeløyve. Nyetableringar må søkje om skjenkeløyve før oppstart av verksemda. Søknad om skjenkeløyve skal opp til politisk handsaming. 

 

Midlertidig skjenkeløyve

Det er ikkje eige skjema for søknad om midlertidig skjenkeløyve, det vil seie skjenkeløyve til enekltståande arrangement.

 

Elektronisk søknadskjema

 

Du kan lese meir om kommunens ruspolitikk i lenke under.

Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020 (PDF, 2 MB)

.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: