Følgjekort, dør til dør-kort og parkeringskort

Søknadsskjema og skjema for legeerklæringar er tilgjengeleg i kategorien sosiale tenester i søknadssenteret.

Gå til søknadssenteret >

 


 

Følgjekort for funksjonshemma

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.  Følgjepersonen slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som du deltek på. Kommunen lagar til følgjekort til den personen som treng følgje.

Servicekontoret handsamar søknaden din og kan gje hjelp og rettleiing til utfylling.

Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må fylle ut søknadsskjema og legge ved ei legeerklæring.  

Servicekontoret handsamar søknaden din og kan gje hjelp og rettleiing til utfylling.

Dør til dør - transporttenesta for funksjonshemma

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.

Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.  

Du må fylle ut søknadsskjema og legge ved ei legeerklæring.  

Servicekontoret handsamar søknaden din og kan gje hjelp og rettleiing til utfylling.

Sist endra 10.11.2015 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
Tenester i Naustdal (1)
 
 
Login for redigering