Flyktningar

Etter oppmoding frå Statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Naustdal kommune ta i mot flyktingar (sjå arkivsak 15/272).

For å kunne busetje kring 30 flyktingar i  løpet av 2015 og 2016 vil Naustdal kommune mellom anna inngå avtale med norskssenteret i Førde om Norskopplæring/ Introduksjonsprogram, opprette eit tverrfagleg forum for integreringsarbeidet i administrasjonen og utvide kapasitet i skule, helse og barnehage.

 

 

Publisert av Hilde Gartland. Sist endra 10.11.2015
Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: