Psykomotorisk fysioterapi i Naustdal

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi?

Behandlingen passer for mennesker som føler seg stresset på jobben eller i privatlivet. Når belastninger i livet setter seg i kroppen som smerter, anspenthet eller kronisk trøtthet kan psykomotorisk fysioterapi (PMF) åpne veier tilbake mot overskudd og velvære.

Behandlingen kan også være nyttig for mennesker med angst, depresjon eller andre psykiske vansker. Din helsetilstand, dine symptomer, dine vurderinger og livssituasjon vil ha avgjørende betydning for behandlingsmål og valg av metoder innenfor PMF.

Hausten 2016 tilbyr Ida Rump bevegelsesgruppe, øvingar for avspenning, ro og nærvær, sjå eige informasjonsskriv for dato, pris og detaljar. (PDF, 2 MB)

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Behandlingen innebærer bevegelse, berøring og massasje. Kroppen sees og behandles som en helhet. Jeg ser det som et mål i behandlingen å lære å ta bedre vare på kroppen og dermed på seg selv.

Berøring, strekk og bevegelse kan bringe frem minner og nye refleksjoner. Derfor kan samtale og bearbeiding av vanskelige følelser også ha en plass i behandlingen. En behandling varer opp til en time.

Praktisk: Pris, legehenvisning og timebestilling.
Pris for behandling er kr. 214,- pr. gang. Har du en diagnose som gir deg rett til full refusjon av utgifter til fysioterapi gjelder dette også for PMF.

Er du interessert i å få en vurdering eller starte opp i behandling, ta kontakt med din lege for å få henvisning til fysioterapi, eller kontakt meg direkte.
 

Jeg har kontor i bankbygget, 2. etasje. Tlf: 57 81 89 99 / 975 82 145. Legg inn ditt navn og telefonnummer på telefonsvareren, så vil jeg kontakte deg. ida.rump@enivest.net

Ida Rump - Klikk for stort bileteIda Rump

Sist endra 26.09.2016
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: