Sunnfjord frisksenter

Naustdal kommune ynskjer å byggje eit Frisksenter med bustader, helsefunksjonar og andre servicefunksjonar knytt til sentrumsutvikling.

Aktuell tomt er peika ut og kommunen har sikra seg tomta. Samtidig har kommunen drøftingar med eit utbyggingsselskap om eigedoms -og driftsmodellar, som kan gi meirverdi i høve nærings- og sentrumsutvikling i Naustdal.

Tomta ligg sentralt på aksen Førde-Florø og vil på grunn av lokaliseringa høve særskilt godt til verksemder innan helse, velvære, kosthald, trening og mykje meir som ikkje er tenkt på enno.

Om du er Firda-abonnent kan lese artikkel om prosjektet.

Ansvarleg Øyvind Bang-Olsen. Sist endra 10.11.2015
Publisert 17.09.2015

Vil du vere med og utvikle eit Frisksenter ved riksveg på aksen Florø - Førde?

Velkommen til informasjonsmøte måndag 21. september kl. 14.00 i kommunestyresalen i Naustdal.

Publisert 01.09.2015

Er du interessert i å  etablere verksemd sentralt ved Rv. 5 i Naustdal sentrum? Gje tilbakemelding til Naustdal kommune og utbyggingsselskapet ved å fylle ut kartleggingsskjemaet.

> Skjema interessekartlegging (DOCX, 411 kB)

Publisert 23.06.2015
Jente med vannballongar. Illustrasjonsfoto.

Det faste utvalet for plansaker i Naustdal kommune har 4. juni 2015 gjort vedtak om å varsle oppstart av regulering etter PBL § 12-8. Det aktuelle området er gnr 99/488 mfl. og deler av Naustdal sentrum kring Coop-bygget.

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: