Klima

Kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal har starta arbeidet med å utarbeide ein interkommunal plan for klimaomstilling.

Klimaomstilling er særleg relevant for kommunesektoren og handlar i stor grad om tiltak knytt til klimatilpasning, innkjøp, bygg, arealbruk, transport, jordbruk og avfall.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge fram ein interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord januar 2019, for tidsrommet 2019-2030. Planen skal tydeleggjera satsingsområda for ei klimaomstilling i den nye kommunen, kva som må til for å nå desse og kven som har ansvaret for gjennomføringa.

Satsingsområde                                             Klikk for stort bilete                           

 

  • Energiforsyning og energibruk i bygg      
  • Areal og transport
  • Næringsliv og teknologi
  • Landbruk
  • Klimatilpassing
  • Forbruk og avfall
  • Klimakunnskap og klimakommunikasjon

Dokument (lista vert oppdatert med nye relevant dokument undevegs):

Planprogrammet  (PDF, 432 kB) - vart vedtatt i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal november 2017.

Prosjektdirektivet (PDF, 60 kB)

Framdriftsplan (PDF, 29 kB)

Eksisterande klima og energiplanar for Førde, Gaular, Jølster (PDF, 2 MB) og Naustdal (PDF, 3 MB)

Organisering interkommunal klimaplan Sunnfjord
Prosjektleiar Solfrid Trå Jølster kommune
Sækretær Liv Janne Bell Jonstad Førde kommune
Sis representant Trond Ueland Førde kommune
Prosjektgruppe Odd Harry Strømsli  Førde kommune
  Ørjan Stubhaug Naustdal kommune
  Janne Kristin Bøyum Gaular kommune
  Anne Grete Nøttingnes Jølster kommune
  Julie Daling Førde kommune
  Kaja Standal Moen Flora kommune
Styringsgruppe Sis  
 

 

Klikk for stort bilete