Grend +

Naustdal kommune har utvikla ein ny metode for grendeutvikling som vi kallar Grend+. 

Modellen handlar om å kople lokalt entreprenørskap med kommunen sin plankompetanse og planlova sine moglegheiter. Kommuneplanprosessane er for kompliserte og langdryge i ein slik modell. I lokalt utviklingsarbeid trengs det høgt tempo og synlege resultat. Difor vil det mest brukte planverktøyet i denne modellen vere reguleringsplan og i særskilte høve dispensasjonshandsaming.

Naustdal opplever som dei fleste andre kommunar ei sentralisering. For å sikre seg utvikling også i utkantområde ynskjer kommunen lokale utviklingsprosjekt med rask gjennomføring og høg grad av lokal mobilisering i planprosess og gjennomføring. Det er eit høgt aktivitetsnivå i Naustdal sine grender når det gjeld trivselstiltak og småskala næringsutvikling. Ved å legge til kommunen sin erfaring og kompetanse innan bustadutvikling, sikrar ein også betre tilrettelegging for tilflytting.

I Grend+ er det grendalaga som eig utviklingsprosjektet og gjennomfører dei, med kommunen som støttespelar med analyser/utgreiingar, prosessmetodar og kopling opp mot det generelle utviklingsarbeidet i kommunen.

Følg utviklingsprosjekta

  • Grend pluss - Grendeutvikling i Naustdal, arkivsak 12/808.
  • Helle Grend pluss, arkivsak 13/579.
  • Instedalen Grend pluss, arkivsak 14/434.
 

Førdefjorden og Heilefjellet. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteFørdefjorden og Heilefjellet. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Ansvarleg Ørjan Stubhaug. Sist endra 13.07.2016 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering