Gangbru over Nausta

Naustdal kommunestyre har vedteke detaljregulering for ny gang- og sykkelvegbru over Nausta i sentrum i sak 015/14, møtedato 20.03.2014.

For å gjere det enklare å setje seg inn i grunnlaget for at kommunen arbeider med gangbru over Nausta i sentrum, har vi samla nokre grunnleggjande dokument frå saksmappa.

Om du vil sjå heile saksmappa søkjer du opp sak 10/574 i Innsyn.

Hengebru over Nausta i Naustdal sentrum. Illustrasjon av  DOF Engineers og Multiconsult. - Klikk for stort bilete
 
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: