Nytt forretningsbygg Sanden

Nordplan AS utarbeider på vegner av Fjæra Eigedom AS ein reguleringsplan som legg rammer og føringar for eit nytt forretningsområde ved Sanden i Naustdal kommune.

Stadanalysearbeidet Urbane rykter og den påfølgjande kommuneplanprosessen Kommunedelplan sentrum og Sæla har skapt interesse for å etablere forretningsverksemd på området.

Skisser som vart utarbeidd i ein ide- og kommuneplanfase er vidare bearbeidd og fremja som eit planframlegg.

Nytt forretningsbygg Sanden. Illustrasjon Nordplan / Fjæra Eigendom. - Klikk for stort bileteNytt forretningsbygg Sanden. Illustrasjon i høyringsvarsel, Nordplan / Fjæra Eigendom.
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Seksjonsleiar landbruk og plan
  • Tlf: 57816125
  • E-post: