Fjordlandsbyen

Følg prosjektet og få informasjon om ulike byggeprosjekt i Naustdal på nettstaden fjordlandsbyen.no eller på Fjordlandsbyen si side på Facebook.

Områderegulering for kjerneområda i Fjordlandsbyen vart  vedteken av Naustdal kommunestyre 12. desember 2013.

Mallasvik og Sæla i kveldsmørket - Klikk for stort bileteMallasvik og Sæla i kveldsmørket (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Naustdal kommune starta prosjektet i samarbeid med fem byggjefirma. I dag er areal til totalt 130 bueiningar klare for utbygging og potensialet i dei kommunale planane er opp mot 800 bustader: 

Prosjekt som er under utbygging er: Brunene ved Naustdal stadion, Hotellhagen i sentrum, Mallasvik 500 meter vestover og Ytre Sæla vel ein kilometer vest for Naustdal sentrum.

Byggeområdet på Sæla ligg ved fjorden vel ein kilometer frå Naustdal sentrum. Området er kjent for sitt milde fjordklima og gode soltilhøve. Naustdal sine overordna planar har peika ut Sæla som det neste store utbyggingsområdet i kommunen og det er utarbeida eit konseptstudie som gjev ein ide om korleis området kan byggast ut. Det er utarbeida illustrasjonar, snitt og 3D modell av ideane. Modellen kan lastast ned frå heimesida eller verte levert ut på cd slik at alle som vil kan via pc bevege seg rundt i modellen og studere dei ulike løysingane.

På bakgrunn av konseptet er det laga reguleringsplan  som vart vedteke i kommunestyret 12.12.2013.

Sentrale dokument

Områderegulering (PDF, 190 kB)

Oppslag Firda 17. desember 2013 (PDF, 2 MB)

Konseptstudie - rapport (PDF, 9 MB)

3D/VR modell for nedlasting. (ZIP, 27 MB) Pakk ut og dobbeltklikk på fila "Start.bat", les bruksanvisning.

Oppslag i Firda 10. mars 2011 (PDF, 926 kB)

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: