Næring

Sunnfjord Næringsutvikling er nærings- og reiselivsapparatet til kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

Sunnfjord Næringsutvikling tilbyr rådgjeving og rettleiing til alle som ønskjer å starte eiga verksemd.

 

Søknad om stønad frå næringsfondet sender du til Sunnfjord Næringsutvikling.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob: 90999676
  • E-post: