Tilskotsordningar i skogbruket

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskapning, berekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Gå til søknadsskjema >

Meir informasjon om ulike ordningar finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Nærings- og miljøtiltak i skog - NMSK-midlar

Føremålet med tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket ut i frå regionale og lokale prioriteringer, samtidig som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutvikla.

Meir informasjon, søknadsskjema og regelverk finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeigar har midlar til å finansiere investeringar på skogeigedomen din. Ved tømmerhogst skal ein del av verdien på tømmeret settast av på skogfond. Beløpet som blir satt av er ikkje skattepliktig. Beløpet kan berre nyttast til aktivitetar knytt til skogeiendommen.

Følg opp skogfondet ditt via skogfond.no

Meir informasjon, skjema og regelverk finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Sist endra 12.11.2015 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering