Landbruk og miljø

Landbruksforvaltninga sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

 Vårslepp av sau. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Fagleiar jordbruk
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: