Skulefritidsordning (SFO)

Naustdal kommune har skulefritidsordning (SFO) for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse. SFO er held til i Vevring og NBU avd. Horstad.
 
SFO følgjer skuleåret. Det er i vedtektene lista opp kven som har førerett. Areal og bemanning bestemmer kor mange elevar vi kan ta inn.

Søknad om plass

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april. Alle må søkje kvart år.

Du treng ikkje logge deg på for å søkje første gongen.
 

> Søk plass i SFO

I tillegg til elektronisk søknad må du fylle ut kva timar barnet skal nytte SFO-tilbodet. Skjema med detaljert timeplan finn du på den enkelte skule. Dette skjemaet skal sendast til skulen.

Tilbodet om plass vert sendt på e-post, og du må logge deg på for å svare på tilbodet.

Endring og oppseiing

Du må logge deg på føresetteportalen for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen. Endring vil til dømes vere frå  frå A-tilbod til B-tilbod.

Sommartilbod

SFO ved avd. Horstad har ope nokre veker i skuleferien. Eige søknadsskjema får du ved skulane.
 

Betalingssatsar SFO

Tekst Satsar
A - tilbod kr. 2895,-
B - tilbod inntil 10/t pr. veke kr. 1675,-
Ikkje avtalefesta kr. 405,- pr dag
Søskenmoderasjon 30% første
50% påfylgjande
Sommartilbod (ved NBU)
Heil plass kr. 1120,- pr veke
Halv plass inntil 20/t pr. mnd kr. 895,- pr veke
Enkelt dag kr. 405,-

 

SFO og skuleskyss

Elevar som har plass på SFO får ikkje delt ut skysskort på skulen. Dei har likevel rett på å få dekka skyss til/frå skulen på dagar dei ikkje er på SFO, eller er på SFO berre morgon eller ettermiddag. Føresette kan søkje om refusjon.

>> Les eigen artikkel om refusjon av utgifter til skuleskyss

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post: