Naustdal barne- og ungdomsskule

Naustdal barne-og ungdomsskule er ein 1.-10. skule lokalisert i Naustdal sentrum. Elevane kjem frå heile kommunen, men på ulike årssteg. Skulen har om lag 300 elevar og 50 tilsette. 

Naustdal barne- og ungdomsskule har eigne nettsider med informasjon og glimt frå skulekvardagen.

Skulen er i gang med ei stor utbygging/rehabilitering og elevane i 1.-4. klasse og SFO vil  i perioden 2014-2018 ha  skulestaden sin ved avd. Horstad.
 
Ein del av skulebygget i sentrum, rommar også Naustdalshallen. I tillegg ligg kunstgrasbane med løpebane i skulen sitt nærområde.
 
Naustdal Folkebibliotek er samlokalisert med skulen sitt skulebibliotek i sentrum.
Kontaktinformasjon NBU
Telefon
Sentralbord 57 81 63 00
Rektor / seksjonsleiar 57 81 63 01
Driftsleiar 57 81 63 06
SFO 907 20 703
 
Naustdal barne- og ungdomsskule markerte Grunnlovsjubileet 2014 ved å danne ein broderkjede på Sanden.  (Pål Arve Myklebust) - Klikk for stort bilete Pål Arve Myklebust, NBU
$(TITTEL)
  • Tlf: 57 81 63 00
  • E-post: