Dalen skule

Dalen skule er lagt ned frå skuleåret 2015/2016, etter vedtak om endra skulestruktur (sak 3/15).

Skulekretsen Dalen er samordna med skulekretsen i sentrum, og elevane i 1.-4. klasse får NBU avd. Horstad som undervisningsstad og elevar i 5.-7. klasse får NBU i sentrum som undervisningsstad.

Dalen skule har vore ein fådelt barneskule med elevar frå 1. til 7. klasse, med omlag 50 elevar. Skulebygget er lokalisert på Kalland i Naustdal, nær skogen og med eit godt aktivitetsområde.
Dalen skule i Mitredalen (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post: