Skulerute

SKULEÅRET 2017/2018
Haust 2017
Første skuledag 21.august
Haustferie 09.-13.oktober (v.41)
Siste skuledag før jul 21.desember
Vår 2018
Første skuledag etter jul 3.januar
Vinterferie 19.-23.februar (v.8)
Siste skuledag før påske 23.mars
Første skuledag etter påske 3.april
Fridag 11.mai
Fridag 18.mai
Siste skuledag 22.juni
SKULEÅRET 2018/2019
Haust 2018
Første skuledag 20. august
Haustferie 8.-12. oktober (v. 41)
Siste skuledag før jul 21. desember
Vår 2019
Første skuledag etter jul 3. januar
Vinterferie 18.- 22.februar (v. 8)
Fridag 5. april
Siste skuledag før påske 12. april
Første skuledag etter påske 23. april
Fridag 31. mai
Siste skuledag 21. juni