Oppvekst i Naustdal kommune

Avduking av storskulpturen Kyra, november 2013 - Klikk for stort bilete    

VIKTIG INFORMASJON: Skulane i Naustdal og SFO har fått nytt datasystem som heiter Visma Flyt skule. Gjennom dette datasystemet vil de som føresette kunne logge på gjennom Id-porten og gå inn og finne informasjon om dåkka elev. Søknad til SFO og evt. oppseiing av SFO-plass skjer og frå august 2018 gjennom dette systemet.

NB!!  Det er viktig at de som føresette så snart som råd loggar dåkke inn, og sjekkar at opplysningane som ligg i systemet er rette. Når det er lagt inn mobilnr. vil de kunne få meldingar frå skulen på sms. https://skole.visma.com/naustdal

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Oppvekstutviklar
  • Tlf: 57816131
  • E-post: