Gudstenester i 2019

 

 

Gudstenester i Naustdal kyrkje 2019
Dato Tid Nattverd Dåp Offerformål
30.06.2019 11:00 X Misjonsalliansen
09.06.2019 11:00 Acta, Barn og unge i Normisjon, Sogn og Fjordane
14.07.2019 19:00 X VID (tidl. Misjonshøgskulen)
04.08.2019 11:00 X X Kyrkjelydsarbeidet
18.08.2019 11:00 X X Barnevakten
01.09.2019 11:00 X Kyrkjelydsarbeidet
15.09.2019 11:00 X X Naustdal kyrkjelydshus
06.10.2019 11:00 X X Kyrkjelydsarbeidet
20.10.2019 11:00 X Care
03.11.2019 19:00 X Blå Kors Norge
17.11.2019 11:00 X Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
01.12.2019 19:00 KFUK-KFUM Fjordane krins
15.12.2019 11:00 X X Kyrkjelydsarbeidet
24.12.2019 16:00 Kirkens Nødhjelp
Det kan verte endringar i gudstenestelista.

 

Gudstenester i Vevring kyrkje 2019
Dato Tid Nattverd Dåp Offerformål
30.06.2019 15:00 Misjonsalliansen
10.06.2019 11:00 Normisjon
21.07.2019 19:00 X VID (tidl. Misjonshøgskulen)
11.08.2019 11:00 Alværa
25.08.2019 11:00 X Kyrkjelydsarbeidet
22.09.2019 11:00 Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
06.10.2019 15:00 Kyrkjelydsarbeidet
03.11.2019 11:00 X Blå Kors Norge
17.11.2019 15:00 X IKO - Kirkelig pedagogisk senter
08.12.2019 16:00 KFUK-KFUM Fjordane krins
24.12.2019 14:00 Kirkens Nødhjelp
26.12.2019 11:00 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

 

Gudsteneste Instedalen skule 2019
Dag Tid Offerformål
10.11.2019 11:00

 

«Syng med» song- gudsteneste Torsdag 6.juni kl. 11.00

ved Rigmor Frøyen, Imke Schüren og Gunnar Hage.

Gudstenesta er eit samarbeid mellom Kyrkja, Pensjonistlaget og Frivilligsentralen.

Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi på kyrkjelydshuset.

 

Støylsmesse på Horstadstøylen 16.juni kl.12:00

ved Rigmor Frøyen og Imke Schüren.

Naustdal songlag og Naustdal spele-mannslag deltek.

Offer til Kyrkjelydsarbeidet.

Ta gjerne med stol eller sitjeunderlag

Vi samlar oss til «korgfest» rett etter gudstenesta.

Ta med mat og drikke sjølve.

VELKOMMEN!

 

Det kan komme endringar.

For dåp og Nattverd: følg med i kyrkjebladet "Helg og Heim" og i Firda på "det skjer"

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: