Gudstenester i 2018

 

Gudstenester i Naustdal kyrkje 2018
Dag Klokka Offerformål
09. september 11.00 Kyrkjelydsbladet
23. september 11.00 Norsk misjon i Øst
07. oktober 11.00 Naustdal kyrkjelydshus
21. oktober 11.00 Kirkens Bymisjon
04.november 19.00 Kyrkjelydsarbeid
18. november 11.00 NMS, prosjekt barn og unge
2. desember 19.00 KFUK-KFUM Fjordane Krins
16. desember 11.00 Blå Kors Norge
24. desember 16.00 Kirkens nødhjelp
25. desember 12.00 Sjømannskirken -Norsk kirke i utlandet
Det kan verte endringar i gudstenestelista.
Gudstenester i Vevring kyrkje 2018
Dag Tid Offerformål
16. september 11.00 Blå Kors Norge
07.oktober 15.00 Kyrkjelydsarbeidet
04. november 11.00
18. november 15.00 NMS, prosjekt barn- og unge
09. desember 16.00 KFUK-KFUM Fjordane Krins
24. desember 14.00 kirkens nødhjelp
26. desember 11.00 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Gudsteneste i Instedalen 2018
Dag Tid Offerformål
28. oktober Instedalen skule kl.15.00 Maritastiftelsen

 

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: