Gudstenester i 2018

 

Gudstenester i Naustdal kyrkje 2018
Dag Klokka Offerformål
04.februar 11.00 Det norske misjonsselskap
18. februar 11.00 Det norske biblelselskap
4. mars 16.00 Mercy Ships Norge
25. mars Palmesundag 11.00 Kirkens SOS Bjørgvin
29. mars Skjærtorsdag 19.00 Kyrkjelydsarbeid
01.april Påskedag 11.00 Det norske misjonsselskap
15. april 18.00 Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
29. april 11.00 Kirkelig ressursenter mot vold og seksuelle overgrep
13. mai 10.00 Kyrkjelydsarbeid
13. mai 12.00 Kyrkjelydsarbeid
17. mai 10.30 Speidaren i Naustdal-prosjek
20.mai 11.00 Normisjon Sogn og Fjordane
10. juni 11.00 DNT Edru livsstil, Sogn og Fjordane distrikt
24. juni 11.00 Amathea, Sogn og Fjordane
Det kan verte endringar i gudstenestelista.
Gudstenester i Vevring kyrkje 2018
Dag Tid Offerformål
11. ferbruar 11.00 Kyrkjelydsarbeid
11. mars 11.00 Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt - KID
30. mars langfrdeag 11.00 Ikkje offer
2. april 2. påskedag 11.00 Det norske misjonsselskap
22. april 11.00 Kirkens fengselsarbeid
17. mai 12.30 Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
21. mai 11.00 Acta, barn og unge i Normisjon, Sogn og Fjordane
10. juni 15.00 Kyrkjelydsarbeidet
Gudsteneste i Instedalen 2018
Tid Offerformål
3. juni Instedalen skule kl.11.00 Care

 

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: