Kyrkja i Naustdal

Kyrkjekontoret er lokalisert i Tunavegen 6, Kommunehuset i Naustdal sentrum.

Vi held ope for publikum måndag til fredag kl. 09.00 - 14.00.

Tilsette ved Kyrkjekontoret
Tilsette ved Kyrkjekontoret
Tittel Navn Jobb
Sokneprest Rigmor Frøyen 57818240
Kantor Erlend Os 57818240
Kyrkjelydssekretær Sigrun Solheim Savland 57818240
Kyrkjeverje Ellinor Wergeland 57818240
Trusopplæringsmedarb. Jenny Ødven Snildal
Klokkar / kyrkjetenar Jenny Ødven Snildal
Kyrkjetenar Leonard Subrescu
Konfirmasjon i Naustdal kyrkje

Den norske kyrkja i Naustdal kommune er del av Bjørgvin bispedøme. Kyrkja vart ved overgang til ny kyrkjelov i 1997 skilt ut som sjølvstendig eining der kommunen har det økonomiske ansvar i form av årleg rammeoverføring, tenesteyting og midlar til særskilt vedlikehald og investeringar. Soknet vert administrert av Naustdal kyrkjekontor, i tillegg til kommunale overføringar vert arbeidet finansiert av innsamla midlar. Prestestillinga er finansiert av statlege midlar gjennom bispedømet.

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: