Kyrkja i Naustdal

Kyrkjekontoret er lokalisert i Tunavegen 6, Kommunehuset i Naustdal sentrum.

Vi held ope for publikum måndag til fredag kl. 09.00 - 14.00.

Tilsette ved Kyrkjekontoret
Tittel Navn Jobb
Sokneprest Rigmor Frøyen 57818240
Kantor Imke Schüren 57818240
Kyrkjelydssekretær Sigrun Solheim Savland 57818240
Kyrkjeverje Ellinor Wergeland 57818240
Trusopplæringsmedarb. Jenny Ødven Snildal
Klokkar / kyrkjetenar Jenny Ødven Snildal
Kyrkjetenar Leonard Subrescu
Konfirmasjon i Naustdal kyrkje

Den norske kyrkja i Naustdal kommune er del av Bjørgvin bispedøme. Kyrkja vart ved overgang til ny kyrkjelov i 1997 skilt ut som sjølvstendig eining der kommunen har det økonomiske ansvar i form av årleg rammeoverføring, tenesteyting og midlar til særskilt vedlikehald og investeringar. Soknet vert administrert av Naustdal kyrkjekontor, i tillegg til kommunale overføringar vert arbeidet finansiert av innsamla midlar. Prestestillinga er finansiert av statlege midlar gjennom bispedømet.

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: