Kyrkja i Naustdal

Kyrkjekontoret er lokalisert i Tunavegen 6, Kommunehuset i Naustdal sentrum.

Vi held ope for publikum måndag til fredag kl. 09.00 - 14.00.

> Oversikt over gudstenester i 2018

 

Tilsette ved Kyrkjekontoret
Tittel Navn Jobb
Sokneprest Rigmor Frøyen 57818240
Kantor Imke Schüren 57818240
Kyrkjelydssekretær Sigrun Solheim Savland 57818240
Kyrkjeverje Ellinor Wergeland 57818240
Trusopplæringsmedarb. Jenny Ødven Snildal
Klokkar / kyrkjetenar Jenny Ødven Snildal
Kyrkjetenar Leonard Subrescu

«Alle kan synge – prosjektkor» er et kurs som er åpen for alle ungdommar og voksne som har lyst til å synge og som vil lære litt mer om sangteknikk.

 

 

 

 

Velkommen til konsert i Naustdal kyrkje laurdag 30. april kl. 18!

Korsang og musikk av Haydn, Mozart, Toto u.a. framført av

Vevring Barnekor, Naustdal Jentekor og Flora Strykeensemble.

Nyttårskonsert 2016

 Søndag 24. januar kl. 16 syng ulike kor for ei god sak i Naustdal kyrkje.

Opera i kyrkja

30. januar kl. 19 vitjar Opera Nordfjord Naustdal kyrkje med konserten "Opera i kyrkja". 

Vevring kyrkje

Eit tilbod for born i alderen 0-1år, saman med foreldre, på Kyrkjelydshuset (eller i Naustdal kyrkje).

Vi opnar dørene kl. 10.30. Program frå kl. 11.00 – ca.11.30. Sosialt samvære fram til kl. 12.30.

Velkomen!

Plakat Kyrkjekonsert 2015

Velkomen til konsert i Naustdal kyrkje laurdag 28. november kl. 18.30.

No kan billettar også kjøpast på Coop i Naustdal, pris kr. 445,- (Coop Marked fram til 18.11, deretter Coop Extra).

Velkomne til konsert i Naustdal kyrkje søndag, 23. august 2015 kl. 17.

Konfirmasjon i Naustdal kyrkje

Den norske kyrkja i Naustdal kommune er del av Bjørgvin bispedøme. Kyrkja vart ved overgang til ny kyrkjelov i 1997 skilt ut som sjølvstendig eining der kommunen har det økonomiske ansvar i form av årleg rammeoverføring, tenesteyting og midlar til særskilt vedlikehald og investeringar. Soknet vert administrert av Naustdal kyrkjekontor, i tillegg til kommunale overføringar vert arbeidet finansiert av innsamla midlar. Prestestillinga er finansiert av statlege midlar gjennom bispedømet.

$(TITTEL)
  • Tlf: 57818240
  • E-post: