Utstyrssentral for ungdom

Hjå Utstyrsentralen i Naustdal kan du låne/leige utstyr til turar og overnatting i skog, i fjell og ved fjorden, og aktivitetar som fotball, volleyball, badminton, fiske, aking og skateboard.

 

Kontakt Naustdal kommune v/ Kulturkontoret 57 81 61 10 eller Frivilligsentralen 57 81 61 44. Kl. 08.00-15.30.

Prioritert aldersgruppe for Utstyrsentralen er barn og unge frå 13 til 19 år, men også familiar og lag/organisasjonar kan låne utstyret i nokre timar eller over fleire dagar.

For lån/leige av noko av utstyret må det betalast ein rimeleg leigesum eller eit lite depositum.

 

Utstyrssentralen er oppretta med tilskot frå Sogn og Fjordan fylkeskommune.

Dagleg leiar Frivilligsentralen
  • Tlf: 57816144
  • E-post:  
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: