Tur 8: Rundtur Teigen - Varlivatnet - Vinddalsvatnet - Teigen

Høgdeskilnad, m.o.h. / Altitude, low / high, m.a.s.l : 330 – 830

Lengde / Distance : 12,5 km.

Tid / Time t/r : 5-6 timar / hours

Frå / From : Teigen

 

Sjå kart og skildring her / View map with information. (PDF, 639 kB) 

Følg skogsvegen frå Teigen vel 1 km opp til vegdele. Til Varlivatna følgjer ein skogsvegen rett fram til Teigastølen. Derifrå merka sti vidare til vad i Kvanngrødalen. Vadet kan vere vanskeleg å krysse ved høg vassføring.

Etter vadet følg merka og varda sti mot Varlivatna. Vidare over utløpsbekk og på nordsida av Varlivatna til postkassen som er plassert mellom vatna. Følg varda sti opp i skardet til turen sitt høgaste punkt (830 m.o.h.)

Herifrå er det nedoverbakke til utløpsosen i Vinddalsvatnet. Stien er merka vidare med m.a pålar i ope terreng ned Vinddalen. Vel nede i skogen svingar stien mot aust og følgjer ei gamal sauerås langs etter Langedalen. Stien svingar så sørover og ned til Savlandsstølen. Derifrå over hengebru og tilbake til vegdelet.

Herifrå same vegen tilbake til Teigen.