Tur 2: Tuftedalen - Blånipa / Tuftedalen Blåhølen

Tur 2a – Blånipa

Høgdeskilnad, m.o.h. / Altitude, low / high, m.a.s.l : 355 – 1121

Lengde / Distance t/r : 11,2 km.

Tid / Time t/r : 5 timar / hours

Frå / From : Tuftedalen

Følg vegen 400 m. opp til skytebana og ta så til venstre og opp langs sti i Tuftedalen. Ver varsam og hald godt til venstre dersom det er aktivitet på skytebana. Raudt flagg oppe ved skyting.

Etter ein halvtime kjem ein opp til stidelet under Ørneklumpen der ein kan ta av til Blåhølen. Ruta til Blånipa går under Ørneklumpen og vidare over elva på vad. Herifrå skrått oppover til ein kjem opp på første høgda. Herifrå kan ein sjå toppen på Blånipa.

Følg ryggen eit stykke austover og sving så mot nord i retning toppen. Her er det noko stigning før ein kjem opp på siste flate partiet. Vidare bratt opp mot toppen. Flott utsikt mot m.a. Ålfotbreen i nord.

 

Tur 2b – Blåhølen

Høgdeskilnad, m.o.h. / Altitude, low / high, m.a.s.l : 355 – 525

Lengde / Distance t/r : 2,8 km.

Tid / Time t/r : 1 time / hour

Frå / From : Tuftedalen

Følg vegen 400 m. opp til skytebana og ta så til venstre og opp langs sti i Tuftedalen. Vis aktsemd og hald godt til venstre dersom det er aktivitet på skytebana.

Etter ein halvtime kjem ein opp til stidelet under Ørneklumpen.

Herifrå er det 200 meter bort til Blåhølen der det er mogeleg å ta ein forfriskande dukkert / symjetur.