Tur 12: Lonebrua - Grimsetstølen

Høgdeskilnad, m.o.h. / Altitude, low / high, m.a.s.l : 375 – 560

Lengde / Distance t/r : 9 km.

Tid / Time t/r : 2,5 timar / hours

Frå / From : Lonebrua

 

Sjå kart og skildring her / View map with information. (PDF, 599 kB)

Turen til Grimsetstølen går på stølsveg og egnar seg mellom anna fint for sykling eller til å trille barnevogn.

Turen starter ved å krysse Åsedøla på bru ved parkeringsplass. Følg stølsvegen 500 meter der Åsedøla kryssast på ny bru. Stølsvegen går forbi Kleppstølsvatnet Naturreservat og etter vel 1 km stig vegen oppover Rotelia / Brekkene.

Etter 2,5 km er ein ferdig med den brattaste stigninga og Huksetstølen ligg på venstre hand. 500 meter lengre inne ligg Åsestølen på sørsida av Åsedøla. Lengst inne i dalen ligg Sollidstølen og på enden av stølvegen ligg Grimsetstølen der det er plassert ut postkasse med bok til å skrive namnet sitt inn i.