Turar i Naustdal - Over stokk og stein

Turfølge i marka. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Trimgruppa på tur Fossen-Åsedalen. - Klikk for stort bilete Britt Kringlen

 

I Naustdal kommune er det ei rekkje merka turstiar og vegar som vert nytta til turar og rekreasjon.

I samarbeid med grunneigarar, Tambarskjelvar IL, lag/organisasjonar og friviljuge i prosjektet Over stokk og Stein har Naustdal kommune merka 15 turstiar og utarbeidd eit kommunalt turkart.

Stiane / turvegane merka etter retningslinjene for «Nasjonal standard for merking av turløyper».

Sjå kart og skildring her / View map with information. (PDF, 2 MB)

Følg Merka turstiar i Naustdal på facebook.

Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: