Naustdalshallen og Naustdal stadion

Vinter på Naustdal stadion (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland Volleyballkamp i Naustdalshallen. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Fleirbrukshallen, kunstgrasbana og fridrettsbana ved Naustdal barne- og ungdomsskule er tilgjengeleg for alle som ynskjer fast treningstid.

Naustdal barne- og ungdomskkule nyttar hallen og stadion i skuletida, og Tambarskjelvar idrettslag har eit breidt treningstilbod på kveldstid.

Naustdalshallen og stadion kan også leigast til arrangement.

Bestilling leige av Naustdalshallen

Vil du reservere fast treningstid?

Kontakt leiar i Tambarskjelvar Dag-Rune Mallasvik på e-post eller ring 992 97 868.

Prisar Naustdalshallen/ trening
Trening Pris
Sal pr. time 60,00
Hall pr. time 180,00

Vil du leige kunstgrasbana?

Kontakt leiar i Tambarskjelvar Dag-Rune Mallasvik på e-post eller ring 992 97 868.

Vil du leige Naustdalshallen?

Kontakt sekretær på Naustdal barne- og ungdomskule Turid Ø.S.Ospehaug på e-post eller ring 57 81 63 05,

eller bruk bestillingsportalen for leige av Naustdalshallen.

Prisar Naustdalshallen/arrangement i helgar
Arragement Pris
Sal pr. time 100,00
Hall pr. time 300,00
Makspris pr. dag hallen kommunale lag 2000,00
Makspris pr. dag hallen, andre 2500,00
Prisar Naustdalshallen/tilknytta rom
Rom Pris
Elevkantina pr. dag 300,00
Arrangementrommet pr. møte 60,00
Vask elevkantine m/kjøkken 300,00