Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Ingen hjemmeside
4H-nemda Naustdal Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Cow Valley Linedancers Heimeside 6817 Naustdal
Demensforbundet Førde og Omegn Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
DTTL (Dalen Tur og Trim Lag) Heimeside 6817 Naustdal
Fimland Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Fimland Vassverk Heimeside
Fjordfiskarlaget Ingen hjemmeside 6900 Florø
Frammarsvik Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Frammarsvik Helselag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Helle Grendalag v/ Renate Gjøringbø Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Horstad krins Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Instedalen Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Instedalen Krins Heimeside 6817 Naustdal
Instedalen skianlegg Heimeside 6817 Naustdal
Kvellestad Velforeining Heimeside 6817 Naustdal
Kyrkjelydshuset Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Liabø Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Løken grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Mallasvik Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Midtredalen Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Midtredalen grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Nausta elveigarlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal barnekor Ingen hjemmeside 6900 Florø
Naustdal bonde og småbrukarlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Bondelag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Bridgeklubb Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Båtlag Heimeside 6817 Naustdal
Naustdal Folkedansskule Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Frivilligsentral Heimeside 6806 Naustdal
Naustdal Hagelag Ingen hjemmeside
Naustdal Jeger og sportsfiskarlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Kjøyr- og rideklubb Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Kvinne- og Familieforbund Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Mållag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal og Horstad bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal og Vevring Fjordhestlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Pensjonistlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Røde Kors Hjelpekorps Ingen hjemmeside
Naustdal Sau-og Geitalslag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Skogeigarlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal skulemusikk Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal skyttarlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Sogelag Heimeside 6817 Naustdal
Naustdal Songlag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Speidargruppe Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Naustdal Spelemannslag Ingen hjemmeside
Naustdal Ungdomslag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Onsdagsdansen Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Ospeteigen Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Redalen Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Redalsgryta 4H Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Russlegruppa Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Sandens Venner Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Senior dansen Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Sentrumsforreninga Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Skogfiolen 4H Ingen hjemmeside 6800 Førde
Slåtten Burettslag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Stavdalen Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Sunnfjord Motorcross Ingen hjemmeside 6800 Førde
Søndagsskulane i Naustdal Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Tambar Fotball Heimeside 6817 Naustdal
Tambarskjelvar IL Heimeside
Testorganisasjon Ingen hjemmeside
Ullaland 4H Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vektløftargruppa Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vernegruppa for Nausta Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vevring Barnekor Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vevring Fråhaldslag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vevring Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vevring Grendelag Heimeside 6817 Naustdal
Vevring Helselag Heimeside 6817 Naustdal
Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe Heimeside
Vevring Tae Kwon Do klubb Heimeside 6817 Naustdal
Vevringutstillinga Heimeside 6817 Naustdal
Vevstova i Horstad Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vevstova på gamle Horstad skule Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Von 4H Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Vårbod Ungdomslag Ingen hjemmeside 6800 Førde
Øyna Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Øyrahaugen Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Øyra-Løken Grendalag Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Årøyane sportssenter Ingen hjemmeside 6817 Naustdal
Åse og Grimset krins Ingen hjemmeside 6817 Naustdal