Frivillig arbeid og kulturliv

Vi oppmodar alle lag og organisasjonar i kommunen til å nytte registeret Lag og organisasjonar! Registeret gjev oversikt over frivillig kulturliv i kommunen vår, både organisasjonar og aktivitetar.

Hjelp oss å halde informasjonen oppdatert!

Registrer din organisasjon og legg inn informasjon om laget ditt.

Kontakt servicekontoret om du har spørsmål om eller problem med registeret.

Ny leiar? Send oss ein e-post! postmottak@naustdal.kommune.no

 

Naustdal frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass for alle aldersgrupper, i heile Naustdal kommune.

I Frivilligsentralen kan du delta på aktivitetar og arrangement, treffe nye menneske, realisere idéar  eller få hjelp til enkelte ting viss du treng det.

Publisert av Ann Lisbeth Lesto. Sist endra 20.06.2016
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Dagleg leiar Frivilligsentralen
  • Tlf: 57816144
  • E-post: