Frivillig arbeid og kulturliv

Vi oppmodar alle lag og organisasjonar i kommunen til å nytte registeret Lag og organisasjonar! Registeret gjev oversikt over frivillig kulturliv i kommunen vår, både organisasjonar og aktivitetar.

Hjelp oss å halde informasjonen oppdatert!

Registrer din organisasjon og legg inn informasjon om laget ditt.

Kontakt servicekontoret om du har spørsmål om eller problem med registeret.

Ny leiar? Send oss ein e-post! postmottak@naustdal.kommune.no

 

Naustdal frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass for alle aldersgrupper, i heile Naustdal kommune.

I Frivilligsentralen kan du delta på aktivitetar og arrangement, treffe nye menneske, realisere idéar  eller få hjelp til enkelte ting viss du treng det.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post:  
Dagleg leiar Frivilligsentralen
  • Tlf: 57816144
  • E-post: