Søk om helse- og omsorgstenester

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon. 

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 96 kB)

 
 
Tildelingseininga
  • Tlf: 57 72 21 39
  • Mob: 969 49 502
  • E-post: