Logoped

Logopedar utgreiar og jobbar med menneske som har ulike formar for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk –og talevanskar, taleflytvanskar (stamming eller løpsk tale) og svelgevanskar. Naustdal kommune har avtale med logoped Jarle Nyttingnes i Florø (tlf 90504142) som er tilgjengelig for å komme til Naustdal på torsdagar og laurdagar. Han kan og delta på tverrfaglege møter ved behov (må da arrangerast på ein torsdag). Ein må ha tilvisning frå lege før time hos logoped.

Kontaktinformasjon: Logoped Jarle Nyttingnes 90504142

 http://www.sms-senteret.no/logoped-jarle-nyttingnes/