Lege

Naustdal helsesenter er lokalisert i Berrvellene 32 i Naustdal sentrum.

Postadresse:  Helsesenteret, postboks 53, 6806 Naustdal

Opningstid

Helsesenteret er ope dagleg mådag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Timebestilling

Timebestilling ved oppmøte eller på telefon 57 81 60 20.

Telefonen er dagleg stengd får 12.00 – 13.00, denne timen må telefonlinja vere open for utgåande telefonar. Ved legebehov som ikkje kan vente, ring legevakta tlf. 116 117.

Akutt hjelp / Legevakt

Ved ulykker / akutt nød: Ring 113

Legevakta når du heile døgnet på tlf. 116 117.

På dagtid er legevakta ved helsesenteret. Etter kontortid er Naustdal kommune med i den interkommunale legevaktordninga SYS-IKL, lokalisert på Sentralsjukehuset i Førde.

Om du oppheld deg utanfor Sunnfjord og ynskjer å nå legevaktsentralen (SYSIKL) i Førde må du ringe 57 83 23 00.

Fastlegar i Naustdal

Arne Bjørnetun, Camilla Savland, Tor Vidar Myklebust.og Kjersti Garfors

I tillegg har vi ein turnuslege, sjukepleiar og helsesekretær.

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden helsenorge.no

Gravid?

Les eigen artikkel om svangerskapskontrollar.

 

Tilsette på Legekontoret

Legekontoret
Namn Stilling Telefon
Arne Bjørnetun Kommunelege, seksjonsleiar 57816020
Camilla Savland Lege 57816020
Tor Vidar Myklebust Lege 57816020
Kjersti Instebø Garfors Lege 57816020
Mariann Klopstad Nielssen Avdelingsleiar 57816027
Tharsiga Sivaa Helsesekretær 57816020
Mary Ann Grov Lunde Helsesekretær 57816020
Annlaug Birkeland Sjukepleiar 57816020
Mona Dale Hellevang Reinhaldar 57816020
$(TITTEL)
  • Tlf: 57816020
  • E-post:  
Kommunelege / seksjonsleiar helse
  • Tlf: 57816020
  • E-post:  
Avdelingsleiar
  • Tlf: 57816022
  • E-post: