Hjelpemiddel

Lån av hjelpemiddel er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller nedsett helse treng hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål og vere mest mogleg sjølvhjulpen.

For å motta denne hjelpa, må du bu eller opphalde deg i kommunen.

Korttidslån 

  • Dette er lån av enkle hjelpemiddel som krykker, toalettstol, badekarbrett m. m.

  • Du kan låne for 3 månader.

  • Heimetenesta har lager og låner ut.

Langtidslån

  • Har du behov for hev- og senkbar seng, tilpassa bil, heis eller døropnar o.l. må du ta kontakt med fysioterapitenesta i Naustdal kommune.

  • For å finne det rette hjelpemiddelet, må fysioterapeutar og / eller ergoterapeuten hjelpe til med søknad som skal sendast til NAV Hjelpemiddelsentral i Naustdal.

  • Det er fysio –og/eller ergoterapeuten  som har ansvar for utlevering og oppfølging av hjelpemiddel som du har fått lånt frå NAV Hjelpemiddelsentral.

Fysioterapi Tilsette i fysioterapitenesta
Fysioterapi
Tilsette i fysioterapitenesta Telefon
Rita Alværen - Leiande fysioterapeut 57816039 / 40401130
Kristin Fiskaa - fysioterapeut 57816039 / 97525179
Evy Lønne - fysioterapeaut 57816039
Geir Vestrheim (vaktmeister hjelpemiddel) 97543994
Anne Fond - Ergoteraoeut 50% prosjektstilling 96945065
Marcus Megrund (privat praksis - vikar for Ida Rump) 47621721
Vaktmeister hjelpemiddel
  • Tlf: 57818822
  • E-post: