Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakten i Naustdal kommune heiter Jorunn Reiakvam. Hun har ein kontordag i veka.

Kva kan syn – og hørselskontakten hjelpe til med?

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søkje om desse hos NAV hjelpemiddelsentral
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeide med Nav hjelpemiddelsentral og andre når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel

 

Syn- og hørselskontakt
  • Tlf: 57 81 62 14 / 57 81 62 28
  • E-post:  
$(TITTEL)
  • Tlf: 57816213
  • Mob: 95734751
  • E-post: