Heimetenesta for funksjonshemma

Dette er hjelp til deg som har ein psykisk funksjonshemming  og som treng tilrettelegging i kvardagen.

Gå til søknadsskjema >

Praktisk informasjon

 • Basisen i arbeidet er opplæring og målretta miljøarbeid - hjelp til sjølvhjelp
 • Tenesta vektlegg aktiv brukarmedverknad, sjølvstendiggjering og deltaking
 • Det er ingen eigenbetaling
 • Påminning, motivering og rettleiing i dagleg reinhald og stell av bustad
 • Rettleiing og hjelp til dagleg økonomistyring
 • Motivering, rettleiing og hjelp til sosiale aktivitetar
 • Butrening
 • Opplæring i daglege aktivitetar / gjeremål

Korleis får eg denne tenesta?

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.

Ansvarleg Anita Sunnarvik. Sist endra 09.10.2017 av Ann Lisbeth Lesto
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
 • Tlf: 57 81 61 00
 • Mob:
 • E-post:  
Seksjonsleiar HFF
 • Tlf: 57816600
 • Mob:
 • E-post:  
Artikkel (1)
 
 
Login for redigering