Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål, ei periode eller over tid. Målet er at du skal vere i stand til å bu heime.

Gå til søknadsskjema >

Kva kan eg få hjelp til?

 • Alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; golvvask, støvsuging og vask av bad/WC
 • Hjelp til vask av kle i maskin – normalt kvar 14. dag
 • Skift av sengekle

Behov for hjelp til reingjering vert utmålt etter faglig vurdering, med eit minimum på 1 time kvar 4. veke.

 

Korleis kan eg søkje om denne tenesta?

Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp. Kartlegginga kan gjerast på telefon eller vi kjem på avtalt heimebesøk.

Søknaden sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal. 

Kva kostar det?

Det er eigenandel på heimehjelp. Denne er regulert etter inntekt i husstanden. Eigenandelen vert fastsett av Naustdal kommunestyre, for 2017 er den som fylgjer;

Eigenandel heimehjelp
InntektTimesatsAbonnement
1G pr 1/5-15tom. 8 timarfom.9 timar
Kr 92 576,-per månadper månad
Inntil 2Gkr. 200,-
2 - 3 Gkr 168,- pr timekr 1 681,-
3 - 4 Gkr 210,- pr timekr 2 101,-
4 - 5 Gkr 221,- pr timekr 2 214,-
Over 5 Gkr 237,- pr timekr 2 368,-
Ansvarleg Inger Elise Grotle. Sist endra 10.07.2017 av Ann Lisbeth Lesto
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • Tlf: 57816213
 • Mob: 95734751
 • E-post:  
Seksjonsleiar Open omsorg
 • Tlf: 57816213
 • Mob: 90537710
 • E-post:  
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 
Login for redigering