Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller sjukepleie.

Gå til søknadsskjema >

Du som søkjar må bu eller opphalde deg her i kommunen, og du må bruke søknadsskjema.

$(TITTEL)
  • Tlf: 57816210
  • Mob: 95734751
  • E-post: