Eigenfråsegn om konsesjonsfritak

Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over ti år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig.

Det finst mange unntak frå konsesjonsplikta. Ofte kan ein fri seg frå konsesjon ved utfylling av Skjema eigenfråsegn om konsesjonsfritak.

Servicekontoret kan skrive under på dei stadfestingane som vert krevd av kommunen. Dette gjeld til dømes om eigedomen ligg i eit regulert område eller er bebygd.

Om du har ferdig utfylt skjema med deg til Servicekontoret kan skjemaet kvitterast på medan du ventar.

Seksjonsleiar landbruk og plan
  • Tlf: 57816125
  • E-post: