Seksjonering av bygningar

Seksjonering av bygning kan nyttast for flerbustadbygg eller bygg med mange næringsdelar, og kor desse skal seljast vidare.

Heimelshavar for eigedommen, utbyggar eller representant for denne kan sette fram begjæring om seksjonering for ein eigedom.

 

Du kan laste ned skjema for begjæring om seksjonering, eller hente det på Servicekontoret.

Seksjonsleiar landbruk og plan
  • Tlf: 57816125
  • E-post: