Grense

Grensejustering

Grensejustering er justering av ei eksisterende grense mellom to naboeigedomar.

Om du ynskjer justering av grense må du sende søknad til Naustdal kommune. Husk at alle eigarar av involverte eigedomar må signere søknadsskjemaet.

Legg ved kart som viser ønskt justering av grensene.

Det er ikkje alle saker som kan gjennomførast som grensejustering. Aktuelle reglar for grensejustering kjem fram av Matrikkellova og matrikkelforskrifta.

Er du i tvil, ta kontakt.

Grensepåvising

Dersom grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatfesta grense er borte, kan du bestille ein ny grensepåvising. 

Ta kontakt med med ein av kontaktpersonane om du ynskjer grensepåvising, gjerne på e-post. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som må påvisast.

Samanføying

Eigedomar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman.  Eigedomar som blir samanføyd skal i utgangspunktet utgjere eit samanhengande areal.

Send søknad til kommunen. Skjemaet må vere signert av heimelshavar. Om nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må det ordnast opp i desse før sananføying kan skje.

Legg ved kart over dei eigedomane som skal samanføyast.

Ansvarleg Guttorm Erdal. Sist endra 12.07.2016 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering