Beredskap veg, vatn og avlaup

Naustdal kommune har ei heilårleg vaktordning i høve tekniske anlegg.

Ved hendingar på kommunal eigedom, veg, eller anna kommunal infrastruktur kan ein kontakte Teknisk vakt. Men kun dersom forholdet ikkje kan vente til til neste arbeidsdag.

Beredskap veg, vatn og avlaup
Namn Telefon Arbeidsområde
Teknisk vakt 941 70 515 Alle områder
Gisle André Endestad 901 14 006 Seksjonsleiar teknisk drift
Agnar Horstad 415 11 251 Vatn og avlaup
Ansgar Hove 918 28 186 Veg
Svein Skjærli 991 15 010 Veg
Johan Sortevik 951 35 833 Bygg
Vegard Nordnes 901 42 649 Bygg
Ledvin Solvik 458 79 046 Vatn og avlaup
Seksjonsleiar teknisk drift og forvaltning
  • Tlf: 57816126
  • Mob: 45879046
  • E-post: