Send byggesøknad

Send elektronisk byggesøknad til Naustdal kommune via ByggSøk.

Du vert rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga.

Første gangen du brukar ByggSøk må du opprette brukarnamn og passord.

 

Det er og mogleg å skrive ut skjema for manuell utfylling og innsending. 

Last ned papirblankettar eller kontakt servicekontoret, tlf. 57 81 61 00.

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: