Send byggesøknad

Send elektronisk byggesøknad til Naustdal kommune via ByggSøk.

Du vert rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga.

Første gangen du brukar ByggSøk må du opprette brukarnamn og passord.

 

Det er og mogleg å skrive ut skjema for manuell utfylling og innsending. 

Last ned papirblankettar eller kontakt servicekontoret, tlf. 57 81 61 00.

Publisert av Harald Eikenes. Ansvarleg Harald Eikenes. Sist endra 10.11.2015
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: