Må du søke?

Du må følgje plan- og bygninglova når du skal bygge eller gjere endringar på din bustad.  

Finn ut kva du kan bygge eller gjere om på utan å søke kommunen om løyve - informasjon frå Direktoratet for byggkvalitetEller sjå punkta under.

Før du går i gang med eit prosjekt kan du avtale ein førehandskonferanse der du får møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket.           

Skal du byggje for første gong er det mykje som ein må setje seg inn i. Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) tester i desse dager ut ein vegviser som tek for seg søknadsprosessen steg for steg. Prøv gjerne ut denne og gi oss, eller Dibk tilbakemelding om du har forslag til forbetring. Vegvisaren finn du her: Veien til komplett byggesøknad.