Byggesak - korleis søke?

Finn først ut om du må søke! Frå 1. juli vert byggereglane forenkla, dermed kan du sette i gang ei rekke byggeprosjekt utan å søke. Du må sjølv sørge for at det du ynskjer å bygge er i tråd med lovverket.

På Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider finn du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slepp å søke, eller om du må sende byggesøknad.

Før du går i gang med eit prosjekt kan du avtale ein førehandskonferanse der vi kan rettleie deg i høve søknadsprosess for byggetiltaket.

 1. Skriv ut situasjonskart og teikn inn byggetiltaket på dette kartet. Hugs å setje mål på tiltaket, samt avstand til grense og bygg i nærleiken.

 2. Bestill naboliste på Servicetorget.

 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finn du anten ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller på sida for papirblankettar. Naboane skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dei før alt vert sendt samla til kommunen.

 4. Vent minst 2 veker for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen: 
  Her kan det vere presiserte dokumentasjonskrav for din sakstype, sjekk dette først.

  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)

  • Gjenpart av nabovarsel

  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarar

  • Eventuelt søknad om dispensasjon

  • Målsett situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt teikna inn på kartet du fekk fra kommunen. For nokon tiltak held det med kartutsnitt, sjå rettleiing for sakstype.

  • Teikningar av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

 
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
 • Tlf: 57 81 61 00
 • E-post:  
Seksjonsleiar landbruk og plan
 • Tlf: 57816125
 • E-post: