Transportkort for funksjonshemma (dør til dør, TT kort)

Transportkort er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. 

Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.  

 Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.  

 

 

 

Les meir om TT ordninga her.

Om du treng hjelp til utfylling av skjema, ta kontakt med Servicekontoret på tlf. nr 57 81 61 00 .  

Skjema skal leverast / sendast til Naustdal kommune v/ servicekontoret, Tunavegen 6, 6817 Naustdal.