Følgjekort

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet. Følgjepersonen slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som du deltek på. Kommunen lagar til følgjekort til den personen som treng følgje. 

Søknadskjema skal leverast til Naustdal kommune v/ servicekontoret, Tunavegen 6, 6817 Naustdal