Vil du vite meir om busetjing av flyktningar i Naustdal?

Naustdal kommune ynskjer velkommen til dialogmøte med fokus på dugnadstenkingog samarbeid kring busetting og integrering av flyktningar i kommunen vår.

Torsdag 1.oktober 2015 kl. 19.30, Kyrkjelydshuset i Naustdal.

Informasjon

Vil du vite kva som skal skje i høve busetting av flyktningar til Naustdal? Kven som skal flytte til kommunen vår? Kvar dei skal bu? Korleis det er organisert kring dei den første tida? Det skal vi gje nokre svar på i møtet.

Korleis kan eg bidra? Dialog og gruppearbeid

Naustdal kommune ynskjer at du som er engasjert og som ynskjer å gjere ein skilnad, set ditt preg på denne viktige samfunnsoppgåva. Gjennom å snakke saman i grupper håpar vi at det kjem fram gode idear til møtepunkt, aktivitetar og anna som gjer at flyktningane kjenner seg velkomne og som ein del av det gode Naustdalsamfunnet.

Vel møtt!

Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: