Har du bustad til flyktningar?

Naustdal kommune ser no spesifikt etter bustad til ein familie frå Syria, to vaksne med tre born. Vi ynskjer bustad med tre eller fleire soverom. Har du eigna bustad til familien? Kontakt oss snarast mogleg!

For å kunne ta i mot flyktningar treng kommunen å leige fleire sentrumsnære bustadar i Naustdal. Bustadane må vere nær sentrum fordi flyktningane vil vere avhengige av å nytte buss til norskopplæring ved Norsksenteret i Førde.

Vi ynskjer å leige alle typar bustader godkjent som eigen bu-eining og heilårsbustad; hyblar, leilegheiter, einebustadar og rekkehus av alminneleg god standard. Naustdal kommune skal busette både einslege personar og familiar og vil difor gjere ei vurdering av kven den aktuelle bustaden passar for. Dei som vert busett får oppfølging i form av opplæring og tilsyn i bustaden av flyktningkonsulenten i kommunen.

For at Naustdal kommune skal lukkast å busette flyktningane treng vi kontinuerleg tilgang på bustader. Om du har husvære til leige ynskjer vi at du tek kontakt for ein uforpliktande samtale.

Med bakgrunn i dagens flyktningkrise vart alle kommunar i landet oppmoda av statsråd Solveig Horne om å gje tilbakemelding om kor mange flyktningar dei kan busette i løpet av 2015 og 2016. Kommunestyret i Naustdal har vedteke å busette 16 flyktningar i 2015 og like mange i 2016.

Eikelia (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteEikelia (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Publisert av Hilde Gartland. Ansvarleg Hilde Gartland. Sist endra 12.07.2016 av Ann Lisbeth Lesto
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering