Fargerikt fellesskap

Bli kjend kveld og velkomst for flyktningar / nye innbyggjarar i Naustdal. Tysdag 15.desember kl 18-20 på Naustdal kyrkjelydshus.

We wish you all welcome to an informal gathering in kyrkjelydshuset, Tuesday 15.december at 18.00 - 20.00.

Ein uformell, hyggjeleg «Bli kjend-kveld» der vi særleg har invitert flyktningar og andre nytilflytta som no har kome til Naustdal.

Kven er dei og kven er vi? Korleis bli kjent?

Vi inviterer til ein open kveld, med litt program, enkel servering, med høve til å bli kjende med kvarandre. Vi brukar fingerspråk, litt norsk og litt engelsk, og eventuelt andre språk. Ta turen innom !

Enkel servering: kaffe, te, gløgg, saft, julekaker, sveler og frukt.

 

Vi som står bak invitasjonen: Kyrkja/Soknerådet / Frivilligsentralen / Tambarskjelvar / Flyktningkonsulenten.

Trykk på bilete for å sjå det større / More information on poster below:

 
Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: