Dialogmøte om integrering i Naustdal - oppsummering

1. oktober 2015 kom kring 40 personar til Kyrkjelydshuset for å drøfte integrering og samarbeid kring busetting av flyktningar i kommunen vår.

Flyktningkonsulent Hilde Gartland informerte om busetjing av flyktningar i Naustdal kommune, kva oppgåver ho har og kva frivilliglivet kan bidra med.

Presentasjonen hennar kan de sjå her. (PDF, 135 kB)

Fleire frivillige organisasjonar presenterte sitt arbeid og kva som er mogeleg å få til av aktivitetar i Naustdal for dei nye tilflyttarane og lokalsamfunnet.

Vil du engasjere deg for flyktningane? Ta kontakt med Hilde så vil ho lose deg vidare!

Møtet vart avslutta med gruppearbeid. Det kom mange gode og konkrete innspel til korleis vi saman kan ta i mot flyktningane, både med organiserte aktivitetar og uformell medmennesklig kontakt.

Oppsummering av gruppearbeidet vert lagt ut så snart vi har den klar.

 

Naustdal kommune

Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: